Artikelen
IMG_1777 copy
Nieuws

Autonoom groeien met breder pakket

12-03-2020

De nieuwe garde onder aanvoering van Christian en Joshua Janssen bouwt voort op de fundamenten van hun voorvaderen. Zoals de vorige generatie nieuwe accenten legde, doen zij dat ook. Maar de rode draad blijft altijd het zoeken naar markt voor hun machines. In nieuwe, maar zeker ook bestaande markten.

Joshua: “We hebben niet als doelstelling om het bedrijf te laten groeien tot drie- of vierhonderd man.” Rondom Maastricht, daar is het begonnen, daar liggen de roots en de kracht van het bedrijf. “We willen vraaggericht en autonoom groeien, maar gaan niet afwachten.” Breder, zodat de kans op stilstand van het materieel zo klein mogelijk is. Mooi voorbeeld is het continue transport van slib met opleggers, een klus waar de oude garde wat sceptisch naar keek maar prima verloopt. Tijden veranderen. Zo stelt Janssen Group zich ook steeds vaker op als (onder) aannemer van GWW werken waar ook risicodragend in geparticipeerd wordt. Pro-actief en zoeken naar samenwerken, dat is wat Christian en Joshua nastreven. “Juist door specialismen van ons en onze klanten te bundelen kun je meer projecten aanvliegen. Het kan best voorkomen dat een klant dan eens als onderaannemer voor ons fungeert. Nee, wij hebben geen enkele ambitie om daarna diens activiteiten te kopiëren. Wij hebben geen verstand van asfalt en gaan dat ook niet krijgen. Projecten waar grondverzet en transport van grond- en bouwstoffen de boventoon voeren, dat is Janssen Group. Neem een project als de nieuwbouw van de Praxis in Maastricht. In opdracht van Heerkens van Bavel dat parallel liep met een ander project in Maastricht, de parkeergarage aan de Grote Looiersstraat in opdracht van TBI. De vrijkomende gronden uit de parkeergarage werden weer ingezet voor de Praxis. Een mooi stukje cradle to cradle. Als onderaannemer voor het rioleringswerk en de wegverharding fungeerde BLM Wegenbouw en Janssen als hoofdaannemer. Voor andere projecten onze opdrachtgever met wie wij nadrukkelijk de samenwerking zoeken. Waar de nieuwe tijd ook nadrukkelijk om vraagt zijn termen als cradle to cradle, recycling, duurzaamheid en circulair denken. Janssen zet daar fors op in. Niet alleen met mooie woorden maar met daden. “Je kunt niet alles verbranden en weggooien. Daarom doen wij er alles aan om onze machines zo min mogelijk emissie uit te laten stoten. Maar we zien er ook werk in. Met het sorteren van bouw- en sloopafval maar ook met het complete recyclen van beton. De investering in een afvalsorteerinstallatie door BPS Recycling en Bouwstoffen was een flinke stap. We verwachten daar nog het nodige van in Duitsland, waar over 10-15 jaar het werk in de groeves misschien minder wordt maar heel veel nieuw werk in de zin van wegenbouw en recycling op ons ligt te wachten. In een straal van pakweg 150 kilometer, in plaats van alleen rondjes rond Maastricht zoals vroeger, gebeurt er zo ontzettend veel in Duitsland en Belgie. Waar Joshua en Christian ook veel van verwachten is hun specialisme in rijplaten. Grensoverschrijdend in Belgie en Duitsland verwachten zij een groeimarkt. “Onze radiografisch bestuurde vrachtwagens zijn dagelijks in de weer om de rijplaten uit te leggen op bouwprojecten maar ook voor evenementen. Naast nieuwe markten voor hun mensen en hun machines zet Janssen ook fors in op digitalisering. De tijd dat machinisten aan het eind van de dag hun bonnen zaten te schrijven behoort tot het verleden. De informatiestromen zijn bijna volledig digitaal. Nog even en de klant heeft online inzage en kan dan heel transparant volgen hoe het werk van dag tot dag ook financieel verloopt. “ICT is van bijzaak hoofdzaak geworden. Zo onderscheiden wij ons in de markt. Met digitale in – en uitmetingen, 3D tekeningen en GPS machinebesturing zijn we hard op weg naar een bedrijf dat digitaal een koppositie inneemt.” Waar de heren ook trots op zijn is de vier jaar geleden ingevoerde nieuwe huisstijl waarvoor ze veel complimenten ontvingen. Een visueel baken waaraan je in één klap de nieuwe tijd herkent. Strakker, moderner en fris met de alom aanwezige kleuren geel en oranje.

Naast vernieuwing hechten Christian en Joshua eraan om de normen en waarden van hun voorgangers in stand te laten. “Doe maar normaal” is een opmerking die vaak valt. Christian: ”Het is altijd zo geweest dat het verdiende geld weer werd geïnvesteerd in het bedrijf.” Zoveel mogelijk met eigen geld werken. Dat levert continuïteit want het familiekapitaal zit in het bedrijf. Logisch dat je zo’n bedrijf wilt voorzetten.

Bedrijven die door ons een kosteloos magazine over hun familiebedrijf lieten maken
aswa logo
makso logo
wulro logo
van diessen logo
reyrink-logo
kwerreveld_60jaar
logo-homekeukens
Logo-alka
logo CSB
logo_large
downloads
0
SPECIALIST
logo
logo (1)
downloads (1)
0
downloads (2)
16028_600_600
Middelkoop_logo_CMYK_woord